Fox

Digital produktion.
Produktion för sociala medier, copy, videoredigering.

Ibland får man agera superhjälte. Som i uppdraget att hjälpa Fox med anpassning av sitt globala material för ett flertal olika filmer bland annat DeadPool, Justice League och Tjuren Ferdinand.

Utifrån köpta kanaler såg vi på studion till att optimera och anpassa materialet till vår marknad här i Sverige. Ett otroligt viktigt uppdrag då varje marknad fungerar på sitt unika sätt och därmed är i behov av en kommunikation som pratar samma språk.

Bakom projektet

Next Project

Blueair

Digital produktion.
Banners, DCO, copy, design.